Geschiedenis - Dekimo Goes

In 1987 ziet DCI voor het eerst het licht, als er vanuit het toenmalige ingenieursbureau Delta Consult te Kapelle, de eerste servicegerichte elektronica activiteiten worden uitgevoerd. Werkzaamheden, zoals het onderhoud en de reparatie van elektronische apparaten en systemen, die voortvloeien uit de samenwerking met de Elektronische Dienst van Dosbouw, de aannemerscombinatie die de Stormvloedkering in de Oosterschelde heeft gebouwd. De basis voor een reeks van opdrachten én contacten die tot op heden nog steeds door DCI worden uitgevoerd en worden onderhouden.

In de daaropvolgende jaren zijn er de volgende ontwikkelingen:

 • In 1990 verzelfstandigt DCI en gaat verder als DCI Meettechniek. De ontwerpactiviteiten op het gebied van klantgerichte elektronica nemen in omvang toe.
 • In 1994 wordt DCI Products bv opgericht. De vraag naar seriematige elektronicaproducten wordt groter en vormt één van de hoofdtaken.
 • In 1996 wordt DCI Maritec bv opgericht. Alle elektronica activiteiten die voorheen onder DCI Meettechniek vielen, worden hier ondergebracht.
 • In 2000 gaan DCI Products bv en DCI Maritec bv verder onder de naam DCI Electronics vof.
 • Begin 2001 nemen de huidige eigenaren van DCI Electronics de aandelen van Products en Maritec over.
 • Met de verhuizing van DCI Electronics van Kapelle naar Eindewege wordt de bedrijfsstructuur in 2008 omgezet naar een bv.
 • In december 2017 sluit DCI Electronics zich aan bij de Dekimo groep en verandert de naam in Dekimo Goes.

Inmiddels is Dekimo Goes een organisatie waar meer dan 20 personen werkzaam zijn. Het werkterrein bevindt zich in diverse branches: van de levering van besturingselektronica voor de wellness branche tot aan het verlenen van service voor de blackboxen in de visserij- en baggersector. Opdrachten van klein tot groot, regionaal of internationaal georiënteerd, ze worden allemaal met een even grote betrokkenheid en accuratesse uitgevoerd.

 

 • products_000.jpg
 • products_001.jpg
 • maritec_000.jpg
 • maritec_001.jpg
 • Kantoor_Kapelle_bij_de_opening_uitgesneden.JPG
 • Kantoor_Kapelle_in_de_winter-300x182.jpg