In bedrijfs stellen op niveau - Dekimo Goes

In opdracht van Lomans Capelle ad IJssel zijn de meetpalen Huibertgat en Wierumergronden van Rijkswaterstaat voorzien van de benodigde sensoren en voorzieningen om nautische gegevens als windsnelheid, windrichting, temperatuur, golf- en waterhoogte, zoutgehalte ed te kunnen meten. Na het ontwerp en de bouw van de instrumentatiekast in onze werkplaats volgt de installatie op locatie.

Het in bedrijf stellen als laatste activiteit is het moment waar veel technici naar uitkijken. Zo ook de onze.