Actueel - Dekimo Goes

Alweer enige tijd maken onze engineers gebruik van Altium voor het vastleggen van schema's en het ontwerpen van PCB lay-outs.

Een van de voordelen van dit pakket is dat de materiaallijsten direct kunnen worden gekoppeld aan de productsamenstellingen in ons ERP-systeem ISAH.
Hierdoor is bij een productieaanvraag eenvoudig te achterhalen welke componenten we op voorraad hebben en welke er besteld moeten worden. Op die manier kunnen we snel een offerte uitbrengen.

Naast deze administratieve voordelen biedt het pakket de mogelijkheid samengestelde printen in 3D weer te geven en te exporteren naar andere CAD-pakketten. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om vooraf te controleren of een print in een specifieke behuizing past.


Verdere voordelen zijn o.a de mogelijkheid om deelcircuits eenvoudig te kopieren, het aanmaken van complexe vormen, automatische bewaking van spanningsscheiding, directe koppeling tussen schema en PCB-layout, geen beperkingen in het aantal componenten en directe aanmaak van documentatie.

Aannemingsmaatschappij Van der Straaten heeft de opdracht verworven om voor Rijkswaterstaat een nieuwe meetpaal te ontwerpen en installeren bij de Eemshaven in Groningen. DCI Electronics verzorgt daarbij het ontwerp en installatie van het E&I-gedeelte.

In opdracht van Rijkswaterstaat CIV heeft DCI Electronics een probleem onderzocht dat zich voordeed bij een aantal LPW's. LPW staat voor Low-Power-Walstation, een PC gebaseerd inwinstation waarmee via telemetrie meetgegevens van verschillende meetpalen (LPI's) worden ingewonnen en doorgesluisd naar de centrale verwerking. Het probleem was dat de LPW-PC's blokkeerden en niet meer automatisch herstarten.

Het probleem is door DCI onderzocht en er zijn een aantal oplossingen aangedragen. Aangezien het probleem viel te herleiden tot een tekortkoming in de software heeft DCI geadviseerd deze aan te passen. Uiteraard houdt dit in dat de software daarna uitgebreid dient te worden beproefd.
De LPW-software is midden jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld door TNO en draait op PC's met een MS-DOS operating systeem.

Naar aanleiding van het advies heeft DCI Electronics opdracht gekregen de software aanpassing door te voeren en onlangs heeft een afname test plaatsgevonden.
Op basis van de resultaten heeft Rijkswaterstaat besloten in de toekomst LPW's met de nieuwe versie software uit te voeren.

Foto hiernaast:

Vuurtoren Terschelling, een van de LPW locaties.

Eerder meldden wij dat de Belgische overheid overwoog het huidige toezichtsysteem op zand en grindwinningsactiviteiten te gaan moderniseren.
Onlangs zijn er nieuwe richtlijnen uitgegeven en zijn de vergunninghouders hiervan op de hoogte gesteld.

Ons blackboxsysteem type SH is door de BMM-MDO goedgekeurd voor gebruik als toezichtinstrument en wij hebben de BMM-MDO een basisstation geleverd, zodat zij dit type blackbox kunnen uitlezen.

Inmiddels hebben wij voor een 18-tal schepen de opdrachten mogen ontvangen om een nieuw systeem te leveren.

Al meerdere jaren ontwerpen en leveren wij regelmatig interfacekasten voor IXBLUE (voorheen IXSEA) een Franse fabrikant en marktleider op het gebied van Inertial Positioning Systemen. Optische instrumenten om richting en hellinghoeken van vaartuigen te bepalen. Opvolgers van het conventionele gyrokompas.De interfaces die wij IXBLUE leveren zijn in het algemeen bedoeld om hun moderne digitale instrumenten te koppelen aan reeds bestaande resolver- en synchro-netwerken. De interfaces worden meestal ingezet bij modernisering van marineschepen, waarbij bestaande gyrokompassen worden vervangen door de moderne onderhoudsvrije systemen van IXBLUE.Naast instrumenten voor militaire en waterbouwkundige toepassingen heeft IXBLUE een variant ontwikkeld die aan boord van koopvaardijschepen kan worden ingezet in plaats van een gyrokompas.
In opdracht van IXBLUE hebben we een standaard interface ontwikkeld waarmee dit nieuwe instrument eenvoudig in een netwerk kan worden gekoppeld, de NAVBox.Net als het instrument dient het interface aan allerhande eisen te voldoen om uiteindelijk op basis van een IMO certificaat aan boord te kunnen worden toegepast.
Naast het hard- en software ontwerp van de interface hebben wij bij Dekra (voorheen KEMA) EMC en trillingsmetingen laten uitvoeren ter verificatie.
Mede op basis van de testresultaten van Dekra heeft Bureau Veritas onlangs een certificaat afgegeven voor de interface.

Met dank aan iXBlue - Inertial Products Division